Mediation . . .
. . . AAA

Conflicten kosten tijd, geld en ergernis. Indien er juristen aan te pas komen, krijgt u te maken met langdurige en kostbare procedures. Het snellere 'kort geding' betekent meestal ook het einde van de dialoog. Door dit soort afwikkelingen kunt u, hoe onterecht ook, aan het kortste eind trekken. Daarom is het veelal beter om te kiezen voor mediation. Hierbij begeleidt een neutrale derde, de mediator, de onderhandelingen met als doel een gezamenlijke oplossing te bereiken die past bij beide partijen.
AAA past Mediation toe op conflicten met een personeelslid of tussen personeelsleden onderling, met uw vennoot, leverancier of met een klant.