Automotive opdrachtgevers

Wij starten onze werkzaamheden met een kennismakingsgesprek en een introductie van onze mogelijkheden, dit is vrijblijvend en zonder kosten voor u. Bij een vervolg maken wij een analyse en daaruit voortvloeiend een plan van aanpak, dat in samenwerking met uw bedrijf als gereedschap aan het management en medewerkers wordt aangeboden.

De implementatie, hoe met dit gereedschap om te gaan, maakt deel uit van het plan van aanpak. Voor het management en de medewerkers kunnen bijvoorbeeld korte trainingen binnen het bedrijf worden gegeven.

Na deze opstart dienen de binnen het bedrijf verantwoordelijken, zo mogelijk in samenwerking met onze specialisten, de follow-up van de in gang gezette werkwijze te continueren, waarbij op gezette tijden evaluaties plaatsvinden.